Prifysgolion yn pontio’r bwlch sgiliau

Mae Canolfan Sgiliau CADARN yn brosiect a gyllidir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac a arweinir gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth, Glyndŵr a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae Canolfan Sgiliau CADARN yn helpu busnesau, sefydliadau a dysgwyr i gael gafael ar gyfoeth o gyfleoedd hyfforddi a chyrsiau byr DPP yn y prifysgolion hyn. Partneriaeth gynt rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor (a alwyd yn Ganolfan Sgiliau Aber-Bangor) oedd, ac ym mis Chwefror 2012 ehangodd i gynnwys Prifysgol Glyndŵr a’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Canolfan Sgiliau CADARN ar Twitter