Ar y dudalen hon fe welwch weithgareddau ategol a pherthnasol. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni.


Cysylltiadau Canolog y Brifysgol


Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn darparu gwasanaeth ardderchog a chefnogol sy’n galluogi graddedigion a myfyrwyr unigol i wireddu eu dyheadau, gwneud dewisiadau bywyd deallus a chyflawni eu potensial.

Mae Gwasanaeth Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd Prifysgol Bangor yn darparu amrywiaeth o adnoddau, cefnogaeth a chyngor ymarferol i helpu myfyrwyr i wneud penderfyniadau am beth i’w wneud ar ôl graddio.

Mae Gwefan y Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori ym Mhrifysgol Aberystwyth yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi gweithgareddau masnacheiddio a hwyluso mentrau cydweithredol gan ddefnyddio arbenigedd Aberystwyth.

Gweithio gyda Busnesau - Cysylltwch yma am gymorth gydag Arloesi, Menter a Sgiliau. Yma fe gewch wybodaeth am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd yna i fusnesau a chyflogwyr ym Mhrifysgol Bangor

Swyddfa Ymchwil a Menter ym Mhrifysgol Bangor

Partneriaeth Ymchwil a Menter Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor

 

Sefydliadau, Canolfannau ac Adrannau’r Brifysgol


Mae’r canlynol oll yn ddolenni cyswllt i adrannau sy’n cynnig hyfforddiant a DPP fel rhan o’u portffolio:

Mae’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydlynu rhaglen eang o gyrsiau o’r iaith Rwsieg i Photoshop.

Sefydliad Adnoddau Naturiol Cymru (WINR) yw’r ganolfan ymchwil a datblygu arweiniol ar gyfer adnoddau naturiol ym Mhrifysgol Bangor.

 

Cynrychiolwyr Cyflogwyr


Dyfodol Gwaith 2010-2020 yw’r diweddaraf mewn cyfres o ragolygon manwl o gyflogaeth, cynhyrchiant, sgiliau a chyflenwad llafur yn y DU.